Logo triarcus
Uitnodiging Uitnodiging
Belangstelling in samenwerking?
E-mail Contact
Neem hier contact op met TriArcus
Home -> Zelfstandig wonen
Zelfstandig wonen voor ouderen

Senioren geven aan dat zij zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven willen blijven voeren. Zelfstandig wonen wordt daarbij heel belangrijk gevonden.

 
Waarom belangrijk?

1) Toename aantal senioren
Het aantal senioren zal de komende decennia sterk toenemen. Over deze toename geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een prognose.

2) Veel senioren willen zelfstandig blijven wonen
Ouderen hebben een duidelijke voorkeur voor een zelfstandige seniorenwoning..

3) Overheidsbeleid
Over het overheidsbeleid inzake seniorenhuisvesting wordt op de website van het ministerie van VWS (www.minvws.nl) het volgende gemeld:

"Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zelfredzaamheid, met waar nodig professionele hulp staat voorop. Het scheiden van wonen en zorg heeft twee uitgangspunten:

De burger wil zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de eigen omgeving. Oud worden in eigen huis en verzorgd worden in eigen huis en niet in een instelling.
De zorg van mensen in een instelling is de duurste vorm van AWBZ-zorg. Als mensen langer thuis blijven wonen, wordt de AWBZ minder belast."


 

Geschikte woning.
De verhuisgeneigdheid van ouderen is gering en meestal wordt te laat nagedacht over de bruikbaarheid van de woning op hogere leeftijd. Door op vitale leeftijd en in een goede conditie de verhuisstap te maken is het makkelijker aan de nieuwe situatie te wennen. Door middel van een "Woontoets" kunnen de (on)mogelijkheden van de eigen woning tijdig in beeld worden gebracht.

Geschikte woonomgeving
Senioren hechten aan een “vriendelijke” woonomgeving die hen in staat stelt sociaal actief te zijn. Een geschikte seniorenwoning hoort in een geschikte omgeving te staan.

Goede zorg
Zelfstandig wonende senioren hebben veel behoefte aan “Zorg aan huis” en aan “Mantelzorg”.

Juiste welzijnsdiensten
Hoewel arbitrair en zeker afhankelijk van de individuele situatie van de oudere kunnen de welzijnsdiensten ingedeeld worden in drie categorieën (“Noodzakelijk”, “Belangrijk” en “Gewenst”).

 
Aanmelden voor een project.

Heeft u een project op het gebied van "Langer Zelfstandig Wonen", waar Stichting TriArcus mogelijk een (financiële) bijdrage aan kan leveren, neem dan contact met ons op.

Webdesign & Techniek: Qball