Logo triarcus
Uitnodiging Uitnodiging
Belangstelling in samenwerking?
E-mail Contact
Neem hier contact op met TriArcus
Home -> Langer zelfstandig wonen -> Wat is nodig? -> Wonen Lettergrootte aanpassen: KleinMiddelGroot
Wonen Terug

Tekort aan geschikte woningen
Er is een groot gebrek aan geschikte seniorenwoningen. Het ministerie VROM heeft in een prognose aangegeven dat tot 2015 circa 400.000 senioren woningen gecreëerd moeten worden.

Indicatieve bouwopgave tot 2015
Uit Kwantitatieve opgave voor wonen, zorg en welzijn
Ministerie VROM september 2003


 

Is de woning geschikt.
De verhuisgeneigdheid van ouderen is gering en meestal wordt te laat nagedacht over de bruikbaarheid van de woning op hogere leeftijd. Door op vitale leeftijd en in een goede conditie de verhuisstap te maken is het makkelijker aan de nieuwe situatie te wennen. Door middel van een "Woontoets" kunnen de (on)mogelijkheden van de eigen woning tijdig in beeld worden gebracht.

Moderne woonhuistechnologie
Naast de aanpassing van woning aan de fysieke beperkingen van de gebruiker, kunnen ook moderne elektronische hulpmiddelen worden toegepast (domotica). Mits met beleid toegepast kan domotica het zelfstandig wonen ondersteunen. Lees verder onder “Domotica een hulp?”.

Terug

 

Webdesign & Techniek: Qball

Woning toewijzing 134.000 Nieuwbouw 161.000 Zorgsteunpunten 55.000 Verbouw 45.000