Logo triarcus
Uitnodiging Uitnodiging
Belangstelling in samenwerking?
E-mail Contact
Neem hier contact op met TriArcus
Home -> Langer zelfstandig wonen -> Waarom belangrijk Lettergrootte aanpassen: KleinMiddelGroot
Waarom belangrijk

Toename aantal senioren
Het aantal senioren zal de komende decennia sterk toenemen. Het CBS geeft hiervoor een prognose.

 

Senioren willen zelfstandig blijven wonen
Ouderen hebben een duidelijke voorkeur voor een zelfstandige seniorenwoning..

 

Overheidsbeleid
Over het overheidsbeleid inzake seniorenhuisvesting wordt op de website van het ministerie van VWS (www.minvws.nl) het volgende gemeld:

"Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zelfredzaamheid, met waar nodig professionele hulp staat voorop. Het scheiden van wonen en zorg heeft twee uitgangspunten:

De burger wil zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de eigen omgeving. Oud worden in eigen huis en verzorgd worden in eigen huis en niet in een instelling.
De zorg van mensen in een instelling is de duurste vorm van AWBZ-zorg. Als mensen langer thuis blijven wonen, wordt de AWBZ minder belast."

 
Conclusie
Het aantal senioren neemt in de komende tijd sterk toe. Senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook het overheidsbeleid streeft deze doelstelling na. Om zelfstandig te kunnen blijven wonen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.
 

Webdesign & Techniek: Qball