Logo triarcus
Uitnodiging Uitnodiging
Belangstelling in samenwerking?
E-mail Contact
Neem hier contact op met TriArcus
Home -> Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed

Tot de doelstellingen van Stichting TriArcus behoort "Het bevorderen en in standhouden van het culturele erfgoed". Het begrip "cultureel erfgoed" wordt tegenwoordig uitgelegd als "dat wat ons is overgeleverd door onze voorouders". Hieronder vallen zowel materiële (gebouwen, museumstukken, e.d.) als immateriële zaken (gewoonten, liederen, e.d.). Stichting TriArcus houdt zich alleen bezig met materieel cultureel erfgoed .

In Nederland zijn er meerdere organisaties die zich bezig houden met ons erfgoed. Naast de overheid (Rijk, Provincie en Gemeente) ook grote particuliere fondsen, zoals Stichting Nationaal Restauratiefonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting VSB-fonds en talloze kleinere organisaties. Daarnaast wordt veel geld gedoneerd door de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Toch zijn er veel berichten te lezen, dat de financiële middelen om alle gewenste projecten te ondersteunen niet aanwezig zijn. Met de bezuinigingen, ten gevolge van de slechte financiële situatie van de overheid, is dat er in de jaren 2015-2019 niet beter op geworden. TriArcus hoopt met name op lokaal niveau een zinnige bijdrage te leveren.


 
Aanmelden voor een project.

Heeft u een project op het gebied van "cultureel erfgoed", waar Stichting TriArcus mogelijk een (financiële) bijdrage aan kan leveren, neem dan contact met ons op.

Webdesign & Techniek: Qball