Logo triarcus
Uitnodiging Uitnodiging
Belangstelling in samenwerking?
E-mail Contact
Neem hier contact op met TriArcus
Home

TriArcus ondersteunt projecten op het gebied van:

  • Cultureel erfgoed

  • Zelfstandig wonen van ouderen

  • Nieuwe bouwmogelijkheden en woonvormen

  • Welzijn verhogende activiteiten

 
Om deze doelstellingen te realiseren heeft Stichting TriArcus financiële middelen tot haar beschikking die kunnen worden ingezet ten behoeve van projecten van anderen.

Graag ondersteunen wij uw projecten met geldelijke steun indien deze projecten binnen de boven vermelde doelstellingen vallen. Wel zijn er aan de steun van TriArcus enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • De aanvrager dient een vereniging of stichting te zijn. Aan particulieren wordt slechts bij grote uitzondering financiële steun gegeven.
  • Aanvragers met een ANBI of SBBI status hebben de voorkeur in verband met de wetgeving rond de schenkbelasting.
  • Cofinanciering verhoogt de kans op steun door Stichting TriArcus aanzienlijk.
  • Het project dient bij voorkeur plaats te vinden in Midden-Kennemerland, maar zeker binnen Noord-Holland.
Zoekt u financiering voor uw project en vindt u dat dit project binnen de doelstellingen van Stichting TriArcus valt, dan wordt u van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen via het contactformulier of email.

Webdesign & Techniek: Qball